Privacyverklaring

Omdat wij je zo goed mogelijk van dienst willen zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig. Green Accountants vindt de bescherming van je privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat je persoonlijke gegevens worden beschermd. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

Green Accountants volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Laatste wijziging: 1 december  2018

Persoonlijke informatie

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons vertelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Indien je besluit ons persoonlijke informatie te willen geven, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Green Accountants houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring betekent ‘persoonlijke informatie’: informatie of informatieonderdelen waarmee je geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres.

Wij verzamelen persoonlijke informatie over je uit de volgende bron:
Webformulier: wij kunnen informatie rechtstreeks verzamelen wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je het webformulier invult.

Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken om contact met je op te nemen, op voorwaarde dat je ons toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Verstrekken aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet verstrekt aan derden.

Beveiliging en de kwaliteit van informatie

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op je computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op jouw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door jou ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat je je internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van de browser wordt het cookie afhankelijk van je instellingen verwijderd.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een statistiekenservice van Google, en maakt gebruik van diverse cookies. Deze cookies bevatten informatie waarmee Google je als bezoeker zou kunnen identificeren. De informatie die Google Analytics voor Green Accountants verzamelt is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Green Accountants gebruikt geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website om deze te kunnen optimaliseren. De informatie die wij met het plaatsen van het cookie verkrijgen, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan de aan haar verschafte informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we je persoonlijke gegevens gebruiken.

Inzage en wijzigingen

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat

Contact

Luister onze radiocommercial op BNR

Radiocommercial BNR
circle circle circle circle circle