donderdag 1 november

WBSO aanvragen

Heb je een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert en wil je de kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Vliegende auto’s, 3-D metaalprinters, energieopwekkende dansvloeren, duurzame kinderwagens; zomaar een paar voorbeelden van productinnovaties die Nederlandse ondernemers met steun van de WBSO ontwikkelden. De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je draagt dan minder loonheffingen af. Ben je zelfstandig ondernemer? Dan ontvang je een vaste aftrek. Voor startende ondernemers is er extra voordeel. Meer informatie over het startersvoordeel.

Budget

Het kabinet stelt jaarlijks in het Belastingplan het budget voor de WBSO vast. Het budget voor de WBSO in 2018 bedraagt:

EUR 1.163 miljoen voor bedrijven die vallen onder de loonbelasting;
EUR 8 miljoen voor bedrijven die vallen onder de inkomstenbelasting.

Voor 2019 bedraagt het budget € 1.205 miljoen. Dit maakte het kabinet bekend op Prinsjesdag 2018. Over- en onderuitputting van het beschikbare budget wordt 2 jaar later gecompenseerd, bijvoorbeeld door het aanpassen van de parameters.

Voorwaarden

Je kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO), voor:

S&O-werkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers;
kosten en uitgaven die je maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.

Lees meer over de Voorwaarden en de beoordelingscriteria.

Aanvraagproces

Je kunt altijd WBSO aanvragen, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dien je dus altijd vooraf in.

Het indienen van de aanvraag moet uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden gebeuren. Wil je per 1 januari 2019 gebruik maken van de regeling, dan moet je aanvraag dus uiterlijk 30 november zijn ingediend. Voor zelfstandigen geldt dat de aanvraag WBSO voor 1 januari 2019 bij RVO.nl binnen moet zijn.

Lees meer over het aanvraagproces.

Als je WBSO hebt aangevraagd en een S&O-verklaring hebt ontvangen voor S&O-werkzaamheden, dan moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Lees meer over de verplichtingen.

Heb je vragen over de WBSO, neem gerust contact op met Miranda Busscher en Janneke Folkersma.

Bron: RVO

circle circle circle circle circle