donderdag 14 april

Te hoge zakelijke schulden, wat nu?

Je hebt als ondernemer tijdens de coronacrisis gebruik kunnen maken van allerlei financiële regelingen, zoals de NOW, de TVL en uitstel van betaling, waaronder belastinguitstel. Jij en/of jouw bedrijf kampt nu mogelijk met een te hoge schuldenlast om op termijn levensvatbaar te zijn. Is dat het geval, dan is er maar één mogelijkheid die wel perspectief kan bieden: zakelijke schuldsanering. Maar hoe werkt dat? Er zijn verschillende soorten van schuldsanering.

Minnelijke schuldsanering

Bij een zogenaamde minnelijke (ook wel onderhandse) schuldsanering, maak je 1-op-1 afspraken met jouw schuldeiser(s) om tot minder financiële druk te komen. Nadeel van deze vorm van sanering is dat vaak een deel van de schuldeisers, om verschillende redenen, niet zal willen meewerken, of alleen wil meewerken als alle schuldeisers meewerken. Juist dat laatste lukt lang niet altijd. Omdat de schuldeisers bovendien niet allemaal dezelfde ‘rechtspositie’ of ‘rangorde’ hebben, is het lastig om dit zelf te regelen. Elke schuldeiser knokt voor zijn eigen portemonnee. Afstemming binnen een strategisch en tactisch traject is bittere noodzaak, evenals een goede juridische ‘afhechting’ van de dossiers als de sanering slaagt. Je wilt immers niet dat de schuldeisers na enkele jaren – al dan niet met een verrassing – weer bij jou op de stoep staan.

WHOA-schuldsaneringstraject

Een WHOA-schuldsaneringstraject is een formeel traject waarbij de niet-welwillende schuldeisers door een rechter gedwongen kunnen worden om alsnog akkoord te gaan met een schuldsanering. In de praktijk gebeurt het met regelmaat dat men eerst een minnelijke regeling probeert te treffen en zodra dat niet, of onvoldoende lukt, er wordt opgeschaald naar een WHOA-procedure. WHOA staat voor Wet homologatie onderhands akkoord. Daarnaast geldt dat in verreweg de meeste gevallen, externe financiers als banken en bijvoorbeeld ook de Belastingdienst bij een minnelijke regeling voor een groot deel de spelregels van de WHOA volgen. Kortom, ook tijdens een minnelijk traject moet je al rekening houden met diverse spelregels uit de WHOA.

Andere vormen van schuldsanering

Afhankelijk van de situatie zijn er, met name voor ondernemers-natuurlijke personen, nog andere mogelijkheden om tot schuldsanering te komen. Je kunt hierbij denken aan de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen), de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige).

Begeleiding

Schuldsanering is vrijwel niet mogelijk zonder financiële middelen en juridische begeleiding.

Afhankelijk van jouw situatie duurt het regelen en organiseren van een schuldsaneringstraject al snel 3 tot 9 maanden. Dit betekent dat schuldsanering aantrekkelijk is, als je op termijn (binnen 3 tot 9 maanden) niet (meer) aan jouw verplichtingen kunt voldoen, maar de eerste maanden nog wel.

Saneren kost bovendien geld. De schulden zullen soms deels moeten worden afgekocht en er zijn vaak ook specialisten nodig (herstructureringskundige, jurist/advocaat, etc.). Dit betekent dat vaak naar herfinanciering gezocht moet worden. Bovendien zal jouw bedrijf na sanering weer – aantoonbaar!! – levensvatbaar moeten zijn. Als dat niet zo is, is sanering meestal niet de juiste keuze.

Soms kan een sanering worden gevolgd door een bedrijfsbeëindiging. De sanering heeft dan als doel het voorkomen van een faillissement in plaats van de levensvatbaarheid van de onderneming daarna.

Meer weten?

Schuldsanering is een pittig traject dat tijd, geld en moeite kost en waarbij je tijdig aan de bel moet trekken. Wil je meer hierover weten, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

circle circle circle circle circle