dinsdag 13 oktober

Subsidies voor ondernemen in Coronatijd

Voor ondernemers in Groningen, Friesland of Drenthe zijn er subsidies beschikbaar voor het toepassen van de 1,5 metermaatregelen. Je kunt de helft van de kosten vergoed krijgen om bijvoorbeeld jouw winkel, restaurant of camping aan te passen aan de coronamaatregelen. Heb je al aanpassingen gedaan? Ook dan kun je nog met terugwerkende kracht subsidie ontvangen. De mogelijkheden verschillen per provincie.

De Anderhalve meter regeling Provincie Groningen 2020

Heb jij voor jouw sportvereniging, maatschappelijke of culturele organisatie, winkel of bedrijf kosten gemaakt om aan de coronamaatregelen te voldoen? Kosten voor bijvoorbeeld desinfectiepalen, een online betaalsysteem of schermen. Met behulp van de 1,5 meterregeling kun je de helft van de gemaakte kosten vergoed krijgen. Met deze tegemoetkoming ondersteunt de provincie Groningen organisaties met minder dan vijftig werknemers in de anderhalvemetereconomie. De kosten moeten zijn gemaakt op of na 15 maart 2020. De minimale subsidie bedraagt EUR 500 en de maximale subsidie bedraagt EUR 2.500. Kijk hier voor meer informatie.

Snelloket COVID-19 maatregelen Vrijetijdssector Drenthe

Ben jij ondernemer in de Drentse toeristische sector en horeca en maak jij je klaar voor het anderhalve-meter toerisme? Investeer jij in de noodzakelijke aanpassingen om je bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? Voor de investering in materiaal en de inhuur van derden kun je 50% subsidie aanvragen. De kosten moeten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020. De minimale subsidie bedraagt EUR 1.000 en de maximale subsidie bedraagt EUR 2.500. Kijk hier voor meer informatie.

Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE sector Fryslân

Ben jij ondernemer in de Friese toeristische sector en horeca en maak jij je klaar voor het anderhalvemeter toerisme? Investeer jij in de noodzakelijke aanpassingen om je bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? Voor de investering in materiaal en de inhuur van derden kun je 50% subsidie aanvragen. De kosten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020. De minimale subsidie bedraagt EUR 1.000 en de maximale subsidie bedraagt EUR 1.500. Kijk hier voor meer informatie.

circle circle circle circle circle