donderdag 9 mei

Subsidie praktijkleren

Werkgevers kunnen vanaf 2 juni 2019 (09:00 uur) t/m 16 september 2019 (17:00 uur) de subsidieregeling praktijkleren aanvragen voor het schooljaar 2018/2019.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De tegemoetkoming bedraagt maximaal EUR 2.700 per praktijk- of werkleerplaats. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

De volgende onderwijs categorie├źn komen in aanmerking:

  • VMBO
  • VSO
  • PRO
  • Entree opleidingen VMBO
  • MBO
  • HBO
  • Promovendi en toio’s

De voorwaarden voor de subsidieregeling kunnen per onderwijs categorie verschillen en zijn terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier kun je per 2 juni 2019 ook de aanvraag indienen.

Het was lange tijd niet zeker of de subsidieregeling voor dit schooljaar weer beschikbaar zou zijn. De komende jaren kunnen werkgevers echter ook op de regeling rekenen, in ieder geval tot 2023.

Heb je vragen over de subsidieregeling praktijkleren? Neem gerust contact op met Miranda Busscher of Janneke Folkersma.

circle circle circle circle circle