donderdag 27 januari

Startpunt 2022

In ons ‘Startpunt 2022′ delen wij tips voor ondernemers, DGA’s werkgevers en werknemers en tips die voor iedere belastingbetaler in 2022 van toepassing zijn.

DOWNLOAD STARTPUNT 2022

Relevante startpunten:

Voor de ondernemer
• Uitstel van betaling maar wel tijdig aangifte doen
• Invorderingsrente later stapsgewijs omhoog
• eHerkenning voor je btw-aangiften
• Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s
• Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen
• Langer vereenvoudigde Bbz
• Meld achterstallige betalingen

Voor de DGA
• Wijzigingen in eerste schijf en hoge tarief
• Verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar
• Verrekening voorheffingen beperkt
• Belastingrente verhoogd
• In 2022 hoger gebruikelijk loon
• Heb je al aan je UBO verplichting voldaan?
• Beperk stand van jouw rekening courant

Voor werkgevers en werknemers
• Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding
• Hoger bijtelling privé gebruik emissieloze auto
• Tijdig NOW 5.0 aanvragen
• Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af
• Aangepaste loongrens Whk premie
• Start gedifferentieerde Aof-premie
• Pensioenkeuzes maken

Voor elke belastingbetaler
• Wijzigingen eigen woning
• Invordering belastingschulden versoepeld
• Wijzigingen in box 3
• Denksportorganisaties opgelet
• Minder verhuurderheffing
• Wijzigingen in de schenkingsvrijstelling

NB:
• Op blz. 9 vermelden we dat de grens waarboven schulden bij de eigen bv worden belast als aanmerkelijk belang ligt bij € 500.000. De coalitiepartijen hebben in het coalitieakkoord weliswaar de intentie uitgesproken om deze grens op te trekken naar € 700.000, maar het is nog niet zeker of, en wanneer dat gaat gebeuren;
• Op blz. 18 staat dat de verhuurderheffing in 2022 is vastgesteld op 0,332%. In het coalitieakkoord is de intentie uitgesproken om de verhuurderheffing af te schaffen per 1 januari 2023. Ook dit is dus nog niet zeker.
• Mogelijk ten overvloede merken we bij de deadline van 1 maart 2022 op blz. 18 voor het indienen van de schenkingsaangifte op dat deze deadline betrekking heeft op schenkingen in 2021. Voor schenkingen in 2022 is de deadline 1 maart 2023.

Neem voor vragen gerust contact op, we helpen je graag!

 

 

circle circle circle circle circle