dinsdag 25 oktober

FiscKwartaaltje 4, 2022

In ons FiscKwartaaltje 4 delen wij tips voor ondernemers, DGA’s, werkgevers en werknemers en tips die voor iedere belastingbetaler van toepassing zijn.

Download hier FiscKwartaaltje 4

Inhoud FiscKwartaaltje 4:

Tips voor de ondernemer

 •  Betalingsregeling coronabelastingschuld verder versoepeld
 • Aflossen via de g-rekening
 • Deadline opgave werkelijke omzet TVL Q4 2021 nadert
 • Geef tijdig werkelijke omzet OVK Q3 2021 door
 • Subsidieregeling voor digitalisering mkb-bedrijf
 • Aannemers: maak duidelijke afspraken!
 • Zo ontbind je een overeenkomst
 • Dringend eigen gebruik bij renovatie – opzeggen huurcontract?

Tips voor de dga

 •  Bestuurders: voldoe aan administratieplicht!
 • Soms melding betalingsonmacht niet nodig
 • Langer ODV omzetten in oudedagslijfrente

Tips voor werkgevers en werknemers

 •  Vergeet niet om tijdig aan te zeggen
 • Auto van de zaak voor en na start arbeidscontract
 • Gezamenlijke lunch – zakelijk of toch niet?
 • Snellere WIA-beoordeling 60+’ers
 • Werken waar men wil een stap dichterbij
 • Start aanvraag definitieve vaststelling NOW 6.0

Tips voor elke belastingbetaler

 • Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag
 • Toch partnervrijstelling voor inwonend familielid
 • Verplicht energielabel voor je woning
 • Wie zorgt voor Snuffie?
 • Vraag tegemoetkoming aan kosten bso tijdens coronasluiting

Download hier FiscKwartaaltje 4

circle circle circle circle circle