dinsdag 7 september

Fisckwartaaltje 3

In ons Fisckwartaaltje 3 delen wij tips voor ondernemers, DGA’s, werkgevers en werknemers en tips die voor iedere belastingbetaler van toepassing zijn. Tevens aandacht voor de regelingen en deadlines van de COVID-19 steunmaatregelen.

Tips voor de ondernemer

 •  Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling
 • Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert
 • Meer steun voor evenementenbranche
 • Aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1 2021
 • Coronakredieten ook voor heropbouw
 • Vraag subsidie schone bedrijfsauto aan

Tips voor de DGA

 • Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon
 • Verzoek om voorlopige verliesverrekening
 • Digitaal uw bv oprichten

Tips voor werkgevers en werknemers

 • Tijdig versoberde NOW 4.0 aanvragen
 • Dien tijdig verzoek in voor definitieve berekening NOW 1.0
 • Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020
 • Einde levensloopregeling nadert
 • Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Tips voor elke belastingbetaler

 •  Eigenwoninglening aan uw kind
 • Laatste jaar voor aftrek scholingsuitgaven
 • Inkomen middelen uitkomst in coronatijd
 • Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2021 doen
 • Testament onbekend

Download hier Fisckwartaaltje 3

circle circle circle circle circle