dinsdag 24 mei

Fisckwartaaltje 2

In ons tweede Fisckwartaaltje van 2022 delen wij tips voor ondernemers, DGA’s, werkgevers en werknemers en tips die voor elke belastingbetaler van toepassing zijn.

Tips voor de ondernemer

• Laatste kans voor vaststellingsverzoek eerste drie TVL-periodes
• Meer tijd voor vaststelling TVL Q3 2021
• Belastingschulden terugbetalen
• Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022
• Is schuldsanering een optie?
• Wees op tijd met omzetten oudedagsreserve in lijfrente voor premieaftrek in 2021
• Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2021
• Ondernemersloket sancties Rusland
• Nieuwe subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal
• Betaaltermijnen grootbedrijven aan mkb verkort

Tips voor de DGA

• Grens excessief lenen bij de eigen bv gaat omhoog
• UBO-deadline verstreken – wat nu?

Tips voor werkgevers en werknemers

• Loket definitieve vaststelling NOW 5.0 open
• Lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding
• Vergoedingen voor laadpaal en elektriciteit auto van de zaak
• Start betaald ouderschapsverlof
• Loon doorbetalen bij uitval uit passende arbeid na wachttijd WIA?
• Geen verbod meer op nevenwerkzaamheden, tenzij….
• Premievordering pensioenfonds met terugwerkende kracht

Tips voor elke belastingbetaler

• Jubelton al in 2023 omlaag
• Stand van zaken herstel box-3-heffing
• Verduurzaam verhuurde woningen met subsidie
• Energieprijzen tijdelijk omlaag
• Wie behartigt jouw belangen als je dat zelf niet meer kunt?
• Voortaan register en kwaliteitseisen voor incassobureaus

DOWNLOAD HIER FISCKWARTAALTJE 2 VAN 2022

circle circle circle circle circle