dinsdag 27 september

FiscKoffertje Prinsjesdag 2022

In ons FiscKoffertje Prinsjesdag 2022 delen wij de meest belangwekkende voorgenomen maatregelen uit het Prinsjesdagpakket voor 2023 ondernemers, DGA’s, werkgevers en werknemers en iedere belastingbetaler.

Inhoud FiscKoffertje Prinsjesdag 2022

Ondernemers

 • Zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd
 • Einde opbouw oudedagsreserve
 • Meer MIA en EIA
 • Tariefsverhoging frisdrankbelasting
 • Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers
 • Lachgas belast tegen 21% btw
 • Aanscherping CO2- heffing industrie

  DGA

 • Winstgrens eerste schijf verlaagd en tarief omhoog
 • Aanscherping gebruikelijk loon
 • Einde gebruikelijkloon- regeling dga innovatieve start-up
 • Invoering twee box-2- tarieven
 • ODV omzetten in oudedagslijfrente

  Werkgevers en werknemers

 • Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling
 • Onbelaste reiskostenvergoeding stapsgewijs omhoog
 • Stijging minimumloon
 • Versobering 30%-regeling

  Alle belastingbetalers

 • Verlaging laagste IB-tarief
 • Afbouw algemene heffingskorting
 • Verhoging arbeidskorting
 • Op termijn geen inkomensafhankelijke combinatiekorting meer
 • Hogere ouderenkorting
 • Eigenwoningforfait omlaag
 • Ook hogere onbelaste reiskostenvergoedingen in de inkomstenbelasting
 • Plafond in de periodieke giftenaftrek
 • Jubelton wordt verkleind
 • Verhoging overdrachtsbelasting
 • Aanpassing leegwaarderatio verhuurde woningen

Download hier FiscKoffertje Prinsjesdag 2022

circle circle circle circle circle