donderdag 10 januari

De belangrijkste fiscale wijzigingen in 2019

Met de start van een nieuw jaar heb je als ondernemer vaak te maken met nieuwe of gewijzigde regels en wetten. Wij hebben de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2019 voor je op een rijtje gezet.

Laag btw tarief van 6% naar 9%

Het verlaagde btw-tarief is met ingang van 1 januari 2019 omhoog gegaan van 6% naar 9%. Deze verhoging van het lage btw-tarief geldt sinds 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor:

  • de administratie
  • prijzen van goederen en diensten
  • facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang

Lever je goederen of diensten in 2019, maar heeft je klant al in 2018 betaald? dan geldt hiervoor het btw-tarief van 6%. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het btw-tarief van 9%.

Let op: Maakte je in 2018 offertes voor goederen of diensten die je in 2019 gaat leveren en betaald krijgt? Dan moest je in 2018 al een btw-tarief van 9% rekenen.

Tarief vennootschapsbelasting omlaag

Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd. In 2019 bedraagt de eerste schijf 19%, de tweede 25%. Vanaf 2020 dalen die percentages naar respectievelijk 16,50% en 22,55% om in 2021 op 15% en 20,50% te komen.

De wijziging geldt voor bv’s, nv’s, stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties.

Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven

De inkomstenbelasting in box 1 (inkomsten uit werk en woning) is veranderd. Het belastingstelsel met 4 schijven wordt vervangen door een tweeschijvenstelsel. Het stelsel wordt stap voor stap aangepast vanaf 2019. In 2021 zijn er dan uiteindelijk nog twee schijven.

Voor het jaar 2019 ziet het stelsel er als volgt uit:

Schijf 1 | Van € 0 t/m € 20.142: 36,65%
Schijf 2 | Van € 20.143 t/m € 33.994: 38,10%
Schijf 3 | Van € 33.995 t/m € 68.507: 38,10%
Schijf 4 | Meer dan € 68.507: 51,75%

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Ondernemers met gebouwen in eigen gebruik die aangifte vennootschapsbelasting doen, kunnen gebouwen in eigen gebruik vanaf 2019 alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen, en is op dat gebouw nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag er alsnog deze 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven.

Verliesrekening box 2 verkort van 9 naar 6 jaar

Ondernemers die aanmerkelijk belanghouder zijn (aandeelhouder met meer dan 5% aandelen van een bv of een nv), kunnen vanaf 2019 over maximaal 6 boekjaren verliezen verrekenen met de winst. In 2018 was de verliesverrekening nog 9 jaar. Heb je verlies geleden in 2018? Dan mag je dat nog verrekenen tot 2027. Lijd je verlies in 2019? Dan mag je dat dus korter verrekenen tot 2025. Verlies in 2020 mag je verrekenen tot 2026 en zo verder. Er is begunstigend overgangsrecht. Het verlies uit 2019 wordt eerder verrekend dan verliezen uit 2017 en 2018 en het verlies uit 2020 wordt eerder verrekend dan een verlies over 2018.

Wil je meer weten over deze en andere wetswijzigingen en regels per 1 januari 2019? Neem dan gerust contact op met Rudolf Ophof.

Bron: Ondernemersplein

circle circle circle circle circle