maandag 27 september

Belastingplannen 2022 en andere nieuwe wetgeving

In ons Fisckoffer(tje) 2021 vind je de meest belangrijke voorgenomen maatregelen uit de Belastingplannen 2022 en andere nieuwe wetgeving.

DOWNLOAD HIER FISCKOFFERT(TJE) 2021

Inhoud FiscKoffer(tje) 2021

Ondernemer

 • Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd
 • Vrijstelling TVL-subsidies
 • Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s
 • Verhoging milieu-investeringsaftrek
 • Walstroom goedkoper

DGA

 • Minder vennootschapsbelasting betalen
 • Langer laag gebruikelijk loon voor DGA innovatieve start-up
 • Beperking verrekening voorheffingen

Werkgevers en werknemers

 • Verhoging vrije ruimte
 • Gerichte vrijstelling voor thuiswerken
 • Aanpassing vaste reiskostenvergoeding
 • Opnieuw verhoging bijtelling emissieloze auto
 • Auto’s op waterstof of zonnecelauto’s
 • Lage en hoge WW-premie
 • Aandelenoptierechten aantrekkelijker

Alle belastingbetalers

 • Iets lager IB-tarief en verruiming eerste schijf
 • Verlaging maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Lager eigenwoningforfait
 • Besluit eigenwoningregeling wordt wetgeving en aangepast
 • Overdrachtsbelasting en onvoorziene omstandigheden
 • STAP-budget vervangt scholingsaftrek
 • Minder verhuurderheffing
 • Toch huurtoeslag bij overschrijding maximum huurgrens
 • Verplichte gegevensuitlevering kinderopvang
 • Meer subsidie voor emissieloze personenauto’s
 • Hogere subsidies voor verduurzaming woningen
circle circle circle circle circle