donderdag 8 oktober

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0-regeling, kunnen vanaf  7 oktober 2020 een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV. De definitieve vaststelling van NOW 1.0-subsidie kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering als blijkt dat de werkgever te veel voorschot heeft gehad. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als het omzetverlies kleiner is dan de werkgever had verwacht bij de voorschotaanvraag of als de loonsom is gedaald.

Het UWV stelt de NOW-subsidie vast 52 weken na indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling. Vanwege het grote aantal aanvragen is gekozen voor deze lange beslistermijn.

Let op

De subsidieverlening wordt ingetrokken als er niet binnen de gestelde termijn een aanvraag voor vaststelling van de NOW 1.0-subsidie is gedaan. Dit heeft tot gevolg dat het subsidievoorschot onverschuldigd is betaald en volledig wordt teruggevorderd.

circle circle circle circle circle